Sla over naar de inhoud

Portfolio

Logo VieCuri Medisch Centrum

VieCuri Medisch Centrum

Voor VieCuri Medisch Centrum vervul ik de rol als Enterprise Architect. Ik implementeer ‘werken onder architectuur’ binnen de beheer- en projectmanagementprocessen van VieCuri. Daarnaast richt ik de nieuwe architectuurtool in, stel Project Start Architecturen op, werk principes en richtlijnen uit. Ik heb zitting in de IT-raad en werk mee aan de roadmap en het integratieplan van de (mogelijke) fusie tussen VieCuri Medisch Centrum en Laurentius Ziekenhuis Roermond.

 

Tergooi Ziekenhuis

Samen met M&I Partners help ik Tergooi ziekenhuis met een marktoriëntatie en productselectie voor een oplossing voor transmurale gegevensuitwisseling.

 

BovenIJ Ziekenhuis

Implementatie van ‘werken onder architectuur’ voor het BovenIJ Ziekenhuis. Met stakeholders in het ziekenhuis werk ik op maat gemaakte Architectuurprincipes en afgeleide richtlijnen uit. Daarnaast maak ik een aantal visualisaties om meer grip te krijgen op de Informatie- en Technische Architectuur.

 

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Samen met Itzos werk ik aan een referentiearchitectuur voor Jeugdgezondheid. Met stakeholders uit het veld en onder regie van de Stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid werken we deze nieuwe referentiearchitectuur uit. Hierin kijken we nadrukkelijk ook naar de NORA, de ZIRA en de PURA.

 

Stichting Sint Maartenskliniek

logo Sint Maartenskliniek

Tijdelijke invulling van de rol van informatiearchitect. Met name bezig met ontwikkeling en executie van nieuwe strategie patiëntcommunicatie. Centraal hierin is ontwerp en inrichting van een onafhankelijke data- en integratielaag die middels (open) API’s klaar is voor de toekomst (portalen, PGO’s en apps).
Daarnaast opstellen van beleid, principes & richtlijnen en algemeen vraagbaak omtrent architectuur.

 

RadboudUMC

Voor de afdeling Orthopedie van het RadboudUMC voerde ik een analyse uit naar verbeteringen van het gebruik van medische beeldvorming uit in het primaire proces. Door middel van het uitvoeren van proces- en informatieanalyses op OK en polikliniek. Resultaat hiervan was een concreet voorstel met verbeteringen voor de korte- en langetermijn.

 

© 2018 Malschaert Advies