Sla over naar de inhoud

Referentie Domeinenmodel Ziekenhuizen

Het referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ) ondersteunt ziekenhuizen bij de inrichting van de informatievoorziening. Het RDZ biedt de ziekenhuizen een hulp- en communicatiemiddel bij vraagstukken op het snijvlak van zorg en inrichting van de informatievoorziening. Het RDZ is gecreëerd voor en door ziekenhuizen onder begeleiding van Nictiz. Aan het RDZ heeft een kerngroep van tien ziekenhuizen gewerkt die zo’n 60 ziekenhuizen vertegenwoordigen. Hieronder is het RDZ versie 2 weergegeven.

RDZ v2 domeinen jpegHet RDZ is een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in een ziekenhuis, die de domeinen worden genoemd.

Een bedrijfsactiviteit is een taak die kan worden toegewezen aan één persoon of rol. Een informatieobject is een eenheid van informatie die relevant is vanuit bedrijfsperspectief. Bedrijfsactiviteiten gebruiken en/of maken informatieobjecten. Op logische plekken waar bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten samenkomen ontstaan zogenaamde informatiedomeinen. Deze vormen een basis voor de inrichting van de informatievoorziening. In het model zijn deze informatiedomeinen weergegeven, en zijn ook duidelijk de verschillende onderdelen van een ziekenhuis te herkennen. In deze presentatie wordt het RDZ verder toegelicht.

Zelf gebruik ik het model in mijn organisatie. In een vervolgpost zal ik hier verder op ingaan.

Published inBlogRDZ
© 2018 Malschaert Advies