Sla over naar de inhoud

Archi

Enkele posts geleden had ik het over het nut van Archimate, en waarom ik die taal gebruik. Het gebruiken van Archimate gebeurd vrijwel altijd in een tool. Dit kan iets standaard zijn als Microsoft Visio, of een meer dedicated architectuurtool. Hier zijn vele oplossingen beschikbaar waarvan de bekendste BiZZdesign ArchitectEnterprise Architect en Aris Enterprise Architecture zijn.

Zelf ben ik tevreden gebruiker van de open source applicatie genaamd Archi.  Het rijtje tools hierboven heeft natuurlijk meer en rijkere functionaliteit, er is ondersteuning en heeft vooral ook voordelen als met meerdere mensen aan modellen wordt gewerkt. Het grote voordeel van Archi daarentegen is dat het gratis is, wat prettig is als je net begint met het gebruiken van Archimate en je nog niet zeker weet of het wat voor je is, of dat je eerst nog de toegevoegde waarde van Archimate moet bewijzen in je organisatie.

Archi is gratis te gebruiken, hier te downloaden en beschikbaar voor Windows, Mac en Linux.

Published inArchimateBlogTools
© 2018 Malschaert Advies